חלןקה מחדש אזור מגורים א'

תוכנית 22/ 03/ 102/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלןקה מחדש אזור מגורים א'
מספר: 22/ 03/ 102/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל הצפיפות באזור מגורים א' קיים ולהקצות חלקות חדשות בשטח לתכנון בעתיד, לקבוע גבולות, מגרשים וחלוקה מחדש לאזור מגורים א' - קיים ואזור מגורים ב' ו-ג'. לקבוע שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים לשבילי הולכי רגל ולהקצות ש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק1-8, 24-43, 126-127, 139-140, 142
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2893. שנה עברית: התשמג .