חלק משכונה דרומית - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 106/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלק משכונה דרומית - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 106/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לבתי מגורים קומה אחת,
בתי מגורים 4 קומות + עמודים,
שטח למוסדות ציבור, דרכים וחניות, ושטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39581חלק1-16, 19-80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 117ישיבת הנגב - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/1990
פרסום לאישור ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. עמוד: 2154. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/1981עיתון: ידיעות אחרונות. עיתון: מעריב. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות03/07/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. עמוד: 2036. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/1980. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה28/04/1980
קבלת תכנית18/03/1980