חלקה למגרשים לבנייה, שב"צ ודרכים.

תוכנית ממ/ 778

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה למגרשים לבנייה, שב"צ ודרכים.
מספר: ממ/ 778
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לחלק השטח למגרשי בניה, שטח לבניני ציבור, להרחיב דרכים קיימות, בטול דרך קיימת התוית דרכים חדשות הכל לפי תשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק9, 14, 42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/1970תאריך פרסום: 05/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1609. שנה עברית: התשל .