חלקה 1001 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 1001 - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד למגרש 1001 שהוא אזור בניה מיוחדת (בתכנית כתום).
הקצאת שטח לבתי מגורים חד משפחתיים דו קומתיים (קוטג'ים) טוריים.
התוית דרכים, חניה ושבילים להולכי רגל.
הקצאת שטח לשטח ציבורי פתוח (ירוק).
הקמאצ שטי ציבורי עבור הקמת מקלט משותף לכל יחידות דיור המבוצעות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38562חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/06/1974תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1974. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1974. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1974.
פרסום לאישור ברשומות20/06/1974תאריך פרסום: 20/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2019. עמוד: 1750. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1973
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1973תאריך פרסום: 10/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1916. עמוד: 1634. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/1973תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1973. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1973. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1973.
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1973
קבלת תכנית19/01/1973