חלקה 11 (א' / 21) מושב נווה מבטח

תוכנית 8/ 03/ 136/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 11 (א' / 21) מושב נווה מבטח
מספר: 8/ 03/ 136/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסדרת תכנונית לאזור תיירות (קייט כפרי)
ע"י שינויים ביעודי קרקע, חלוקת מגרשים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהנוה מבטח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5009חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. שנה עברית: התשסה .
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות17/01/2005תאריך פרסום: 17/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 2005. שנה עברית: התשסה .
קבלת תכנית30/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500117/01/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401427/12/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201226/08/2002