חלקה 16 - מושב ניר בנים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 16 - מושב ניר בנים
מספר: 8/ 03/ 111/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרת אזור מגורים בישוב חקלאי,
ולהקמת אזור א' במושב ע"י שינויים ביעודי הקרקע,
איחוד וחלוקות מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות,
זכויות, ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית26/11/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500409/05/2005