חלקה 20 מושב נחלה

תוכנית 6/ 03/ 207/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 20 מושב נחלה
מספר: 6/ 03/ 207/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי חלוקה בין אזור המגורים בנחלה לבין האזור החקלאי בנחלה, ע''י איחוד וחלוקה בהסכמה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים בנחלה לשטח חקלאי.
2. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח מגורים בנחלה.
3. קביעת קוי בניין בהתאם לגבול המוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנחלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1695חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 207ביטול ואיחוד חלקות, קביעת יעדים ואזוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/06/2012
קבלת תכנית18/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012