חלקה 65 - מושב תפרח

תוכנית 7/ 03/ 236/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 65 - מושב תפרח
מספר: 7/ 03/ 236/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטל ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים ופיצוח בעתיד.
ביטול תכנית מפורטת מס' 2/236/03/7
על אותו החלק המוגש בקו כחול המסומן בתשריט.
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים לבעלי מקצוע
ושטח פרטי פתוח כחלק ממגרש 65.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1988.
פרסום לאישור ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3151. עמוד: 962. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/1988
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1987.
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1987תאריך פרסום: 29/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3495. עמוד: 203. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1987
קבלת תכנית25/12/1986