חלקה 71 - רחוב תמר 46 - עומר

תוכנית 14/ מק/ 1028

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 71 - רחוב תמר 46 - עומר
מספר: 14/ מק/ 1028
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת חלקה 71 לשתי מגרשים שווים,
שינוי גולדל מגרש מינימלי מ- 485 מ''ר ל- 444 מ''ר
ושינוי קוי בניין.

עיקרי ההוראות:
1. חלקה מס' 71 יחולק לשתי מגרשים שווים
לפי סעיף 62 א (א) (1).
2. שינוי בדבר שטח מגרש מינימלי מ- 445 מ''ר ל- 444 מ''ר
לפי סעיף 62 א (א) (7).
3. שינוי קוי בניין כמסומן בתשריט, לפי סעיף 62 א (א) (4).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38564חלק71119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200702827/08/2007