חלקה 85 - מושב בית שקמה דני ביטו - מס' קודם 6/ מק/ 2116

תוכנית 6/ 03/ 127/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקה 85 - מושב בית שקמה דני ביטו - מס' קודם 6/ מק/ 2116
מספר: 6/ 03/ 127/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בפריסת השטח המיועד למגורים בישוב חקלאי ובשטח חקלאי.
שינוי בקווי בנין

עיקרי ההוראות:
שינוי בפריסת השטח המיועד למגורים בישוב חקלאי ובשטח חקלאי.
שינוי בקווי בנין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןבית שקמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2572חלק85, 2007
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 127/ 2מושב בית שקמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 745. שנה עברית: התשעג .
פרסום לאישור בעיתונים19/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/09/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/09/2012
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2008תאריך פרסום: 15/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5832. עמוד: 3954. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2008. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית15/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה