חלקות 10, 66 - מושב זמרה

תוכנית 7/ 03/ 149/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקות 10, 66 - מושב זמרה
מספר: 7/ 03/ 149/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ושטח חקלאי.
שינוי יעוד מאזור מגורים ושטח חקלאי לאזור מגורים לבעלי מקצוע,
לשטח חקלאי ולשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבזמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
802חלק7
809חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 149/ 5שובה, זמרת והסביבה - שמעוניםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/03/1988תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1988. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1988. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1988.
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 1174. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1987
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1987תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1987. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1987. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1987.
פרסום להפקדה ברשומות31/05/1987תאריך פרסום: 31/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3455. עמוד: 1747. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1987
קבלת תכנית15/12/1986