חלקות 108, 110 בגוש 11302, זכרון יעקב

תוכנית ש/ 413

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חלקות 108, 110 בגוש 11302, זכרון יעקב
מספר: ש/ 413
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד חלקות 108 ו- 110 משטח ציבורי פתוח ומרכז קהילתי לשטח פרטי פתוח כפי שהיה לפני אישור תכנית ש/ 143, וזאת בהתאם להסכם שקבל תוקף של פסק דין בבית דין גבוה לצדק: להחזיר למשפחת אגרנט את השטחים שהופקעו מהם על פי תוכנית ש/ 143.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהברושים

תיאור המיקום:
ליד בית לנגה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11302חלק108, 110, 11478
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2007. עיתון: הצופה.
פרסום לאישור ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1626. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית04/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3531. עמוד: 959. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/1988תאריך פרסום בעיתון: 17/02/1988.
החלטה בדיון בהפקדה07/07/1987
קבלת תכנית07/07/1987