חלקות 14, 15 מושב זהר

תוכנית 6/ 03/ 199/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקות 14, 15 מושב זהר
מספר: 6/ 03/ 199/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.

עיקרי ההוראות:
שינוי מקום גבול בין אזור מגורים ביישוב חקלאי לאזור מגורים ומשק עזר.
שינויי ייעוד אזור מגורים ביישוב חקלאי לאזור מגורים ומשק עזר ולהיפך.
קביעת קווי בניין ע"פ הגבול המוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישזהר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3142חלק14-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 199מושב זוהרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/12/2009
קבלת תכנית12/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001206/09/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000717/05/2010