חלקות 18, 20 מושב גיאה

תוכנית 6/ 03/ 158/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חלקות 18, 20 מושב גיאה
מספר: 6/ 03/ 158/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיצול נחלה מס' 18 ושינויים בגבול עם נחלה מס' 20 ע''י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים ולהיפך.
2. קביעת זיקת הנאה למעבר רגלי ורכב שטח המגורים בנחלה.
3. איחוד וחלוקה בהסכמה.
4. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןגיאה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2578חלק51, 58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 158/ 2מרכז מושב גיאהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/05/2012
קבלת תכנית08/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012