חמדה נווה מדבר - חבל אילות

תוכנית 12/ 03/ 115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חמדה נווה מדבר - חבל אילות
מספר: 12/ 03/ 115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לאתר מגרש מיוחד בק.מ. ה- 147.
2. לקבוע את המבנין בהתאם לתכנית הבינוי והצורפת המשמשים לתחנת בנזין,
בית קפה, מלון, מגורי עובדים, משרדים, אכסנית נוער,
מחנה אהלים וקביעת דרכי גישה מכביש אילת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1980תאריך פרסום: 18/08/1960. מס' ילקוט פרסומים: 784. עמוד: 2028. שנה עברית: התשך .
החלטה בדיון באישור תכנית18/07/1960
פרסום להפקדה ברשומות29/10/1959תאריך פרסום: 29/10/1959. מס' ילקוט פרסומים: 711. עמוד: 158. שנה עברית: התשך .
החלטה בדיון בהפקדה29/06/1959
קבלת תכנית01/06/1959