חמד

תוכנית גז/ 386/ 2/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חמד
מספר: גז/ 386/ 2/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים, קווי בנין גובה בניינים וגדרות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד

תיאור המיקום:
חמד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/1983תאריך פרסום: 28/04/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2915. שנה עברית: התשמג .