חמי מואה

תוכנית 30/ 03/ 317

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חמי מואה
מספר: 30/ 03/ 317
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור תיירות במרחב מואה במ.א. ערבה תיכונה.

עיקרי ההוראות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות ושצ"פ על ידי שינוי יעוד:
1) מ"דרך" ל"שטחים פתוחים, "דרך נופית" ו"תיירות".
2) מ"שטחים פתוחים" ל"דרך נופית", "תיירות".
3) מ"אזור תיירות, חניון קמפינג" ל"דרך נופית", "תיירות" ו"שטחים פתוחים".
ב. קביעת הוראות מפורטות לשמירה על הנוף ואיכות הסביבה בשטח תיירות וסביבתו.
ג. דיוק בחיבור התכנית, לתכנית "שטח יציאה לדרך" שבחניון מואה, ע"י דיוק בתואי דרך הגישה, ובחיבור
פרוזדור תשתיות.
ד. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 494400
קואורדינטה Y 216800
מואה (מדרום למושב צופר בערבה)
בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית06/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום להפקדה ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1594. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/11/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/10/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה12/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/07/2009
קבלת תכנית11/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה