חממות - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חממות - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר הקמת חממות במסגרת חוקית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/1984תאריך פרסום: 15/03/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3035. עמוד: 1821. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1983
פרסום להפקדה ברשומות03/03/1983תאריך פרסום: 03/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2899. עמוד: 1244. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/1983תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1983. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1983. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1983.
החלטה בדיון בהפקדה06/12/1982
קבלת תכנית06/09/1981