חנויות מקורות, שינוי למתאר, רמת ישי

תוכנית ג/ 10891

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חנויות מקורות, שינוי למתאר, רמת ישי
מספר: ג/ 10891
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאפשר בנית חניה מקורה במגרשים דו משפחתיים שבהם
נוצלו כל אחוזי הבניה של שטחי השרות, במיקום ע"פ
תשריט מצ"ב בשטח של 17.5 מ"ר לכל יחידת דיור.
ב. להגדיר חלק מהאחוזים לשטחי שרות במגרשים חד
משפחתיים כמיועדים לחניה מקורה, במיקום ע"פ תשריט
מצ"ב בשטח של 17.5 מ"ר.
ג. שינוי הנחיות לעיצוב אדריכלי בדבר גגות מבני
מגורים תותר בנית גג שטוח בהגבלת הגובה המקסימלי ל -
7.5מ'. גובה מותר לגג רעפים ישאר ללא שינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק67-100, 102-116, 130-131118-119
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 174הדר ישי - בנה ביתך.שינוי
תוכניתג/ במ/ 45רמת ישי - מערבשינוי
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4853. עמוד: 2606. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים30/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/01/2000
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4662. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1999
קבלת תכנית13/08/1998