חנות חומרי בנין - שינוי יעוד מבנה קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 055/ 03/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: חנות חומרי בנין - שינוי יעוד מבנה קיים
מספר: 055/ 03/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16940חלק30