חניון דרך

תוכנית 6/ 03/ 121/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חניון דרך
מספר: 6/ 03/ 121/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת השטח המיועד בתכנית לאזור יער, חזיון דרך ודרכי גישה, שטח ציבורי פתוח+דרך. 71.7 דונם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןיד מרדכי

תיאור המיקום:
יער יד-מרדכי

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/1987תאריך פרסום: 03/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1986תאריך פרסום: 21/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3372. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית20/08/1986