חניון יער מקנזי

תוכנית ג/ 14412

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חניון יער מקנזי
מספר: ג/ 14412
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת כביש גישה ליער מקנזי מדרך מס' 77.
ב. הקמת חניול למטיילים בחלקה מס' 16 בגוש 17383
ג. דיוק גבול יער מקנזי בתאום עם קק"ל.

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי מרווחי הבניין בתחום התוכנית המוצעת.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17383חלק16-177, 15, 32
17384חלק102, 108, 1117, 15, 32, 114
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10612שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסייםשינוי
תוכניתג/ 11281דרכים חקלאיות בקטע בית רימון צומת גולנישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/05/2004
קבלת תכנית17/12/2003