חניון לילה בהר יהואש

תוכנית 12/ 03/ 140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חניון לילה בהר יהואש
מספר: 12/ 03/ 140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח ופיתוח של חניון מטיילים ''הר יהואש''.
ב. ליעד השטח לחניון מטיילים.
ג. לשמור על החי, הצומח והדומם במצבו הטבעי ולעודד פיתוחו.
ד. להגן, לשמור ולשחזר אתרים ארכיאולוגיים.
ה. להכשיר דרכי רכב, שבילי רגלים ומצפורי נוף.
ו. לבנות מתקן שרותים ומידע.
ז. לבנות חצרות כחניון לילה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39118חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/11/1982תאריך פרסום: 11/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2865. עמוד: 239. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים07/11/1982תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1982. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1982. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/1982
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2828. עמוד: 2143. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1982תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1982. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1982. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/1982.
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1981
קבלת תכנית02/07/1981