חניון מואה (מספר קודם 30/ מק/ 3024)

תוכנית 30/ 03/ 311

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חניון מואה (מספר קודם 30/ מק/ 3024)
מספר: 30/ 03/ 311
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מ"אזור שרותי יציאה לדרך" לדרך, שצ"פ, חניה, בניני ציבור ומתקנים הנדסיים. שינוי יעוד מ"שטחים פתוחים" לקרקע חקלאית.
ב. חלוקת "אזור שרותי יציאה לדרך" למגרשים.
ג. שינוי וקביעת זכויות בניה למגרשים.
ד. שינוים בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי וקווי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה

תיאור המיקום:
מועצה אזורית ערבה תיכונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק3-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2012תאריך פרסום: 14/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6431. עמוד: 4714. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים10/05/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/05/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה19/03/2012
קבלת תכנית05/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה