חניון נופש יער שרשרת

תוכנית 7/ 03/ 306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חניון נופש יער שרשרת
מספר: 7/ 03/ 306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חניון נופש יער שרשרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשרשרת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/10/1989תאריך פרסום: 01/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 2853. עמוד: 29. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית19/07/1982
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1982.
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. עמוד: 1378. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה25/01/1982
קבלת תכנית09/12/1981