חניות למסחר קמעונאי - ומקומות חניה מסככות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 306/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: חניות למסחר קמעונאי - ומקומות חניה מסככות
מספר: 306/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חניות למסחר קמעונאי - ומקומות חניה מסככות .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19279חלק21
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007501/02/2011