חסר

תוכנית בר/ 84/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חסר
מספר: בר/ 84/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חסר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4301חלק8-14
4302חלק1-2
4303חלק172-9, 16, 18-20, 25-26, 29-30
4306חלק1-5, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1965תאריך פרסום: 09/12/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1242. שנה עברית: התשכו .
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1965תאריך פרסום: 13/05/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1180. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית13/05/1965