חפץ חיים - קו ירקון מזרחי

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 618

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חפץ חיים - קו ירקון מזרחי
מספר: מח/ ש/ 618
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קו מחבר חפץ חיים - קו ירקון מזרחי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201100720/12/2011