חפץ חיים, הקמת תנחת שאיבת שפכים

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 602

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: חפץ חיים, הקמת תנחת שאיבת שפכים
מספר: מח/ ש/ 602
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100628/06/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201100222/03/2011