חפץ חיים,בית חלקיה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית בר/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חפץ חיים,בית חלקיה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: בר/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התווית דרך חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4309חלק1-2
4310חלק3, 37
4316חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות29/10/1970תאריך פרסום: 29/10/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1668. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית29/10/1970