חפציבה וערב אל פוקרה

תוכנית חפאג/ 176

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חפציבה וערב אל פוקרה
מספר: חפאג/ 176
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
כפר ערב אלפוקרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10016חלק135-136, 185, 187-193
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1061. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה21/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/1948תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1948.
פרסום להפקדה ברשומות15/09/1948תאריך פרסום: 15/09/1948. מס' ילקוט פרסומים: 21. שנה עברית: התשח .
קבלת תכנית18/02/1948
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005