חצרים

תוכנית ע/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חצרים
מספר: ע/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןחצרים

תיאור המיקום:
מושב קיבוצי - חצרים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/11/1951תאריך פרסום: 29/11/1951. שנה עברית: התשיב .