חקלאי מיוחד בנחלה 20, כפר גדעון

תוכנית ג/ 15939

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חקלאי מיוחד בנחלה 20, כפר גדעון
מספר: ג/ 15939
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבני משק בנחלה 20 כפר גדעון

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית בחלק מנחלה 20 ליעוד מבני משק
קביעת הוראות בניה למבני משק, שטח, גובה ומרווחי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלכפר גדעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16771חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4208. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים06/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2008. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4371. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2007
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2006
קבלת תכנית29/11/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800227/02/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים80325/09/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601516/10/2006