חקלאי מיוחד, רמות נפתלי

תוכנית ג/ 15279

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חקלאי מיוחד, רמות נפתלי
מספר: ג/ 15279
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
תיחום שטח הפיתוח המיועד לחקלאי מיוחד שישמש להקמת בתי קרור, בתי אריזה, סככות, לולים, מחסנים ומשרדים לשמוש המחזיקים בלולים, בבתי הקירור ובבתי האריזה.
הקלה בקו בנין מ - 80 מ' ל - 30 מטר.
שינוי יעוד משטח יער עפ"י תמ"א 22 ושטח חקלאי לשטח דרך מוצעת ושטח חקלאי מיוחד.
קביעת הוראות פיתוח ולמתן היתרי בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןמבואות החרמוןרמות נפתלי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13656חלק12, 14, 17, 19, 44, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4931חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4277. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית06/03/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות06/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1547. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית25/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/02/2005
קבלת תכנית07/02/2005