חרבת חממה (מירון )

תוכנית ג/ 724

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: חרבת חממה (מירון )
מספר: ג/ 724
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילמירון

תיאור המיקום:
ישוב: מירון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות10/02/1966תאריך פרסום: 10/02/1966. מס' ילקוט פרסומים: 1259. עמוד: 1196. שנה עברית: התשכו .
החלטה בדיון בהפקדה04/10/1965
קבלת תכנית24/09/1965