חריגה בקו בנין - רחוב ציפורן מגרש 270 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 117/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חריגה בקו בנין - רחוב ציפורן מגרש 270 - עומר
מספר: 14/ 03/ 117/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת זכויות בניה, הקלה מקו בנין בקומת מרתף , למרפסת ולפרגולה, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
רח' הציפורן 13

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38577חלק113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3822. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/2006
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4451. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006
קבלת תכנית10/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200601020/11/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים64227/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600313/02/2006