חשמל תת קרקעי

תוכנית 6/ מק/ 2024

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: חשמל תת קרקעי
מספר: 6/ מק/ 2024
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות אדריכליות בענין ביצוע קווי תשתית תת קרקעיים. החומר מתוייק בתיק תב"ע 3/146/03/6.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר

תיאור המיקום:
מ.א שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2911חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 146/ 3הרחבת מושב שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/11/2000תאריך פרסום: 21/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4934. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה ברשומות15/06/2000תאריך פרסום: 15/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4893. שנה עברית: התשס .