טופס 4, בניית מבואה למעלית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 149/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: טופס 4, בניית מבואה למעלית
מספר: 149/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
טופס 4 , בניית מבואה למעלית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200803622/07/2008