טורבינות רוח רמת יותם

תוכנית 2/ 02/ 101/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: טורבינות רוח רמת יותם
מספר: 2/ 02/ 101/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח למתקנים הנדסיים ודרכים לצורך הקמת טורבינות
לניצול אנרגיית רוח ברמת יותם.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד הקרקע מאזור מתקנים ואזור לא לבניה לדרכים ומתקנים הנדסיים.
2. קביעת זכויות והנחיות בניה למתקנים הנדסיים.
3. קביעת הוראות לפיתוח השטח ולתשתיות.
4. קביעת הוראות לשמירה על איכות הסביבה.
5. קביעת הוראות לבטיחות בתעופה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40021חלק
40022חלק
40023חלק
40024חלק
40075חלק
40076חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2011
קבלת תכנית12/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100919/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100404/04/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001008/11/2010