טיילת דרומית נהריה

תוכנית ג/ 14211

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: טיילת דרומית נהריה
מספר: ג/ 14211
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות ועיקרי התכנית:
1. קביעת דרכי הגישה והחניה לטיילת ונגישות לחוף.
2. קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח.
3. קביעת הוראות לגבי התשתיות ופיתוחם.

לאפשר פתוח טיילת וחוף רחצה דרומה עד גבול השיפוט של נהריה,לרבות ריצוף וסלילת הטיילת ,שיקום דרך הפטרולים הקיימת ,הסדרת מזח להולכי רגל, הקמת פינות ישיבה ורחבות תצפית,כולל פרגולות הצללה ומתקנים נילווים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18134חלק14-16, 18-19, 22, 26
18135חלק83-841, 7, 45
18173חלק84-85, 87, 92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 16מבנן 12 עין שרהשינוי
תוכניתג/ במ/ 103נהריהשינוי
תוכניתג/ 4427תוכנית מתארשינוי
תוכניתג/ 7582אזור למלונאות ונופש מבנן 11 , עין שרה, נהריהשינוי
תוכניתג/ 8242הגדלת אחוזי בניה, נהריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3579. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/2006
החלטה בדיון בולחוף26/04/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1903.
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/09/2003
קבלת תכנית02/09/2003