טיילת דרומית, טקע מרכזי, נהריה

תוכנית ג/ 14575

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: טיילת דרומית, טקע מרכזי, נהריה
מספר: ג/ 14575
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר פיתוח חוף רחצה עד גבול השיפוט של נהריה, לרבות ריצוף וסלילת הטיילת, שיקום דרך הפטרולים הקיימת, הסדרת מזח להולכי רגל, הקמת פינת ישיבה ורחבת תצפית, כולל פרגולות הצללה ומתקנים נלווים.

עיקרי הוראות התכנית:-
- קביעת דרכי הגישה לטיילת ונגישות לחוף.
- קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח.
- קביעת הוראות לגבי התשיות ופיתוחם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18134חלק18-19
18135חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3579. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים19/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/2006
החלטה בדיון בולחוף26/04/2006
החלטה בדיון באישור תכנית05/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1903.
פרסום להפקדה בעיתונים29/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2005
קבלת תכנית25/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/02/2004