טיילת מגדל - טבחה

תוכנית ג/ 252

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: טיילת מגדל - טבחה
מספר: ג/ 252
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית07/02/1955