טיפת חלב - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: טיפת חלב - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למוסדות ציבור וחניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1977
קבלת תכנית25/10/1976
החלטה בדיון בהפקדה01/01/1901