טירה

תוכנית טר/ 3002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: טירה
מספר: טר/ 3002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד אדמה מאזור חקלאי לאזור תעשיה.
2. פתיחת דרכים וביטול דרך קיימת.
3. קביעת שטחים לבניני ציבור, לצבורי פתוח.
4. קביעת חזית מסחרית באזור התעשיה.
5. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7732חלק21-2318-20, 24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/06/1995.
פרסום לאישור ברשומות10/04/1995תאריך פרסום: 10/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4297. עמוד: 2765. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/03/1995
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1994תאריך פרסום: 21/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4208. עמוד: 2976. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים29/03/1994תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1994.
החלטה בדיון בהפקדה04/08/1993
קבלת תכנית15/08/1990