טירה

תוכנית טר/ במ/ 3006

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: טירה
מספר: טר/ במ/ 3006
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ל-
א. אזור מגורים ג'.
ב. אזור מגורים ג' עם חזית מסחרית.
2. ביטול חלק מדרכים והמרתם ל-
א. שבילים.
ב. למגורים ג'.
3. קביעת דרכים ושבילים.
4. קביעת שטחים ל-
א. בניני ציבור.
ב. לציבורי פתוח.
ג. שטחי ספורט.
5. חלוקה למגרשים.
6. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7771חלק13, 16, 19-20, 38-3912, 14-15, 17-18, 21, 37
7773חלק1-7, 9-19, 258, 20-21, 23-24, 26, 29-31
7780חלק1-3, 344-5, 29-30, 33, 35
7781חלק58
7782חלק1-18, 32-4319, 21, 26-27, 29-31
7783חלק2-12, 18-19, 22, 25-321, 13, 20, 23-24
7784חלק34-39, 41-42, 44-45, 5670
8058חלק5, 7-241, 3-4, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/1997תאריך פרסום: 27/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4592. עמוד: 748. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/11/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1996
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1995.
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3090. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה10/10/1994
קבלת תכנית04/12/1991