טירה

תוכנית טר/ במ/ 3005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: טירה
מספר: טר/ במ/ 3005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי ל-א.אזור מגורים ג'
ב. לאזור מגורים ב' עם חזית מסחרית.
ג. לבניני ציבור. ד.לציבורי פתוח. ה. לשטחי ציבור
ו. למתקנים הנדסיים.
2. ביטול חלק מדרכים והמרתם לשבילים.
3. קביעת דרכים ושבילים.
4. חלוקה למגרשים.
5. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7733חלק7-8
7753חלק40
7754חלק2018-19, 51
7777חלק2-7, 10-138-9
7778חלק1-4, 9-20, 25-39, 46-5221, 23-24, 40-41, 45, 57
7780חלק1, 6, 8-105, 11, 19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/1997תאריך פרסום: 27/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4592. עמוד: 748. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/11/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/1996
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1995.
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3090. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה10/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/10/1994
קבלת תכנית04/12/1991