טירה.

תוכנית טר/ במ/ 3003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: טירה.
מספר: טר/ במ/ 3003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ל-א.אזור מגורים ג'.
ב.לאזור מגורים ב' עם חזית מסחרית.ג.לשטחי ציבור.
ד.לשטח ציבורי פתוח, ה.לאזור ספורט.
2. ביטול חלק מדרכים והמרתן לשבילים.
3. קביעת דרכים ושבילים חדשות.
4. הרחבת דרכים וקביעת חניה ציבורית.
5. חלוקה למגרשים.
6. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק3261
7762חלק1-2, 4-5, 11-17
7764חלק51-4, 6-7, 37-38
7765חלק2-4, 10, 14-17, 19-25, 34-43, 45-51, 76-78, 84-881, 5-7, 11-13, 18, 26-28, 44, 52, 75, 79-83, 91
7766חלק44-45, 63-6440-43, 46, 62, 65-66, 69
7773חלק25-35, 38-46, 51-5823-24, 36-37, 47-49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/1997תאריך פרסום: 27/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4592. עמוד: 748. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/11/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית09/09/1996
פרסום להפקדה בעיתונים25/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 25/05/1995.
פרסום להפקדה ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3090. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה10/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה10/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו10/10/1994
קבלת תכנית03/11/1991