יבעת קו צדדי לבנין הקיים - לפי המצב הקיים-2.55 מ

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יבעת קו צדדי לבנין הקיים - לפי המצב הקיים-2.55 מ
מספר: הצ/ 7/ 1/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קיבעת קו צדדי לבנין הקיים - לפי המצב הקיים-2.55 מ' 2. קביעת קו בנין קדמי לפי המצב הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסווה,שרונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7873חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/1984תאריך פרסום: 16/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3123. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה ברשומות02/02/1984תאריך פרסום: 02/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3021. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית01/02/1984