יגאל אלון 47- שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 94

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: יגאל אלון 47- שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 94
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת שטח לחניה למגרש באזור מגורים א.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. הסדרת קו בניין בהתאם למצב הקיים בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
שדרות נאות אשכול, רח' יגאל אלון 47
מגרש 486

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899חלק119
2481חלק1921, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 21/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייני ציבור - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2607. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים29/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 767. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/2007
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/04/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/11/2005
קבלת תכנית30/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800128/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים82629/11/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601130/10/2006