יד בנימין- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.

תוכנית בר/ 84

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: יד בנימין- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מספר: בר/ 84
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לא נמצאו מטרות התכנית בתקנון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4301חלק8-14
4302חלק1-2
4303חלק172-9, 16, 18-20, 25-26, 29-30
4306חלק1-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות25/04/1963תאריך פרסום: 25/04/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1007. שנה עברית: התשכג .
קבלת תכנית25/04/1963